این کلاس ها فقط برای استان تهران  می باشد و اگر در آنجا سکونت دارید یا مسافرت آمدید میتوانید ثبت نام کنید

امیدواریم لحظات خوشی را تجربه کنید و آموزش تنیس حرفه ای را از نزدیک ببینید.

 

برای استفاده از خدمات سایت ابتدا باید عضو شوید